תכנית הר הבית במשרד החינוך

לקרן למורשת הר הבית והמקדש יש תכנית מאושרת במשרד החינוך שניתן להזמין לבית הספר שלכם או של ילדיכם בקלות ובמהירות.

תקציר ומטרת התוכנית
תקציר התוכנית: תוכנית זו כוללת מפגשים לימודיים בנושא הר הבית שמטרתם חיזוק הידע בנושא הר הבית והכרתו לעומק. התוכנית מורכבת ממספר מפגשים המועברים באופן מגוון ואינטראקטיבי על ידי מדריכים דתיים וחילוניים. הנושאים המרכזיים בתוכנית הם: היכן היו בתי המקדש, היכן התחילה ההיסטוריה היהודית, משמעות הר הבית לעומת הכותל המערבי בימינו, משמעות הר הבית והעיסוק בו בקרב יהודים ממשפחות לא-דתיות ודתיות כאחד, הצגת המציאות המורכבת והאתגרים סביב העיסוק בנושא זה.
המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: העמקת ההיכרות והבנת נושא הר הבית, כמקום קדוש לעם היהודי. יצירת חיבור אינטלקטואלי, רגשי וחוויתי לערכים הקשורים בהר הבית.